اگر زنده موندم و تونستم به بچه هام معنی آرمان و هدف و عزت نفس رو بفمهونم که هیچ ! ولی اگر مردم و ناکام شدم به بچه های نداشته ام بگید :  باباتون مرد از بس که مادر جان نداشت ...تاريخ : 93/11/28 | 20:45 | نویسنده : دانشجوی انصرافی |
 مو سر وبلاگوم  بودُم با تراکتور. بعد جنگم رفتُم سر همو وبلاگ ، بی تراکتور ...

#عباس

# آژانش شیشه ای

# رجعتتاريخ : 93/11/26 | 15:35 | نویسنده : دانشجوی انصرافی |
  • تنهای تنها
  • عروسی ها